< salmon sashimi >

< salmon sashimi >

Protein
23.7g
Total Fat
11.2g
Carbohydrate
10.2g
Energy
990kj
Gluten Free
Yes
Vegetarian
No
Copyright 2020 © sushi hub    ABN: 55 168 026 855